Spoločnosť Ponta s.r.o. sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu loveit.sk zaväzuje, že osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretím osobám a nepoužije osobné údaje ku komerčným účelom.

Výnimkou je dodávateľská služba, ktorá údaje potrebuje za účelom doručenia zásielky. Súčastne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje zmení alebo vymaže zo svojej databázy a to aj bez udania dôvodu.